Cámara Ourense *
 INICIO    A CÁMARA    OFICINA DE PRENSA   SERVIZOS   DIRECTORIO   Contacto   Español   Galego  
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Inicio * Comercio Interior * Lexislación comercial

Imprimir » Lexislación Comercial


 Lei 1/2013, de 13 de febreiro, pola que se modifica a Lei 13/2006, de 27 de decembro, de horarios comerciais de Galicia.

 Real Decreto-Lei 20/2012, de 13 de xullo, de medidas para garantizar a estabilidade presupostaria e de fomento da competitividade. Título V: Medidas de liberalización comercial e de fomento da internacionalización empresarial.

Real Decreto-Lei 19/2012, de 25 de maio, de medidas urxentes de liberalización do comercio e de determinados servizos.

 Decreto 118/2012, de 20 de abril, polo que se regula o Rexistro Galego de Comercio.

Lei 2/2012, de 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias.

Resolución de 21 de febreiro de 2012, da D.X. de Comercio Interior, pola que se publica o convenio de colaboración para o desenvolvemento do Plan de Mellora da Productividade e Competitividade do Comercio (2009-2012).

 Resolución do 18 de outubro de 2011, da Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, pola que se ordena a publicación do Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de Galicia.

Decreto 183/2011, do 15 de setembro, polo que se regulan as mesas locais de comercio.


 Orde da Consellería de Economía e Industria, de 29 de xuño, pola que se publican os modelos oficiais de declaración responsable e comunicación de datos ao Rexistro Galego de Comercio.

 Lei 13/2010, de 17 de decembro, do Comercio Interior de Galicia.

 Lei 1/2010, de 1 de marzo, de reforma da Lei 7/1996, de 15 de xaneiro, de Ordenación do Comercio polo Miúdo.

 Lei 7/2009, de 22 de decembro, de modificación da Lei 10/1988, de 20 de xullo, de ordenación do comercio interior de Galicia (Directiva de Servizos).

 Lei 13/2006, de 27 de decembro, de horarios comerciais de Galicia.

 Lei 28/2005, de medidas sanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, o subministro, o consumo e a publicidade dos produtos do tabaco.

 Decreto 194/2001, de 26 de xullo. Venda ambulante (modificado polo decreto  171/2002 de 25 de abril).


Programas y servicios
eAdministración
InnoCamaras
Plan TIC
Destino Alemania
Antenas Locais
Europe Direct

Avd. de La Habana 30-bis 32003 Ourense Teléfono: 988233116 Fax: 988233088
Mapa Web    Protección de Datos   
Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar os nosos servizos, recopilar información estatística sobre a súa navegación e mostrarlle publicidade relacionada coas súas preferencias. Se continua navegando, consideramos que consinte e acepta o seu uso. Pode cambiar a configuración ou obter máis información aquí.