Cámara Ourense *
 INICIO    A CÁMARA    TABOLEIRO DE ANUNCIOS    OFICINA DE PRENSA   SERVIZOS   DIRECTORIO   Enlaces   Contacto   Español   Galego  
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Inicio * Formación

PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS BASICO (50 horas)
Data inicio: P.F. Duración: 50 horas Matrícula: CD: 90 euros / Papel: 110 euros 
Todos os datos personais son obrigatorios.
Datos Persoais
Nome 
Apelidos 
DNI 
Enderezo 
Código Postal 
Municipio 
Provincia 
Teléfono  
Móbil  
Correo  
Datos Profesionais
Empresa 
Cargo 
Sector 
Enderezo 
Código Postal 
Municipio 
Provincia 
Teléfono  
Fax  
Correo  
Código de Seguridade  Código de Seguridade
Escribe Código de Seguridade 
A Cámara de Comercio de Ourense, conforme ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro (de protección de datos de carácter persoal), infórmalle que os seus datos de carácter persoal atópanse nun ficheiro informatizado de titularidade pública da Cámara, inscrito na Axencia Española de Protección de Datos co nome de Formación, coa finalidade de dar este servizo ás persoas interesadas.

De conformidade coa citada Lei, a Cámara ten a obriga e o segredo dos datos e odeber de gardalos. Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación,cancelación e oposición dirixíndose por escrito ó seguiente enderezo: Avda.Habana, 30 bis (32003 Ourense) ou ben mediante correo electrónico especificandono asunto os Dereitos LOPD no seguinte enderezo:

Programas y servicios
Bases de datos de empresas
Antenas Locais
Redes Sociales

Avd. de La Habana 30-bis 32003 Ourense Teléfono: 988233116 Fax: 988233088
Mapa Web    Protección de Datos