Cámara Ourense *
 INICIO    A CÁMARA    TABOLEIRO DE ANUNCIOS    OFICINA DE PRENSA   SERVIZOS   DIRECTORIO   Enlaces   Contacto   Español   Galego  
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Inicio * Comercio Exterior * Programas de Internacionalización

» Programa de Licitacións Internacionais¿Que é o ILI?
O Programa de Iniciación ás Licitacións Internacionais, en adiante ILI, é o primeiro Programa de ámbito estatal de apoio ás Pemes na preparación de ofertas para licitacións.
O Programa ILI está organizado e dirixido polo CSC coa colaboración das Cámaras de Comercio e conta co apoio financieiro dos fondos FEDER da UE para as rexións de Converxencia, Phasing in e Phasing out.

¿Cal é o obxectivo do ILI?
Pretende dotar ás Pemes da cualificación e experiencia precisas nos procedementos, circuitos e mecanismos das licitacións e concursos internacionais.

Obxectivos:
 Contribuir á iniciación ou consolidación da actividade exportadora a través das Licitacións Internacionais.
 Contribuir á consecución e adxudicación de contratos ás pemes.
 Fomentar o efecto arrastre (alianzas e subcontratación) de empresas neste entorno.

¿A quen vai dirixido?
O programa, eminentemente práctico, vai dirixido a pequenas e medianas empresas, pemes en xeral, con potencial exportador e que nalgúns casos xa concursan coas diferentes administracións españolas, no ámbito nacional, autonómico ou local e cuxa oferta se considera competitiva para poder concurrir a esos procesos licitatorios.

¿En que consiste?
O Programa baséase no asesoramento técnico especializado e na colaboración de instrutores individuais en cada empresa para competir con éxito nese mercado especializado. As accións do Programa oriéntanse cara ás demandas específicas das pequenas e medianas empresas españolas mediante o desenvolvemento de actividades de natureza mixta de iniciación e de asesoramento especializado en Licitacións Internacionais.

O ILI ven a complementar aos instrumentos e programas tradicionais existentes, debido á singularidade e diferenciación do mercado de licitacións internacionais, dos seus procedementos e pautas.

 


Programas y servicios
Europe Direct
Antenas Locais
Bases de datos de empresas

Avd. de La Habana 30-bis 32003 Ourense Teléfono: 988233116 Fax: 988233088
Mapa Web    Protección de Datos