Cámara Ourense *
 INICIO    A CÁMARA    TABOLEIRO DE ANUNCIOS    OFICINA DE PRENSA   SERVIZOS   DIRECTORIO   Enlaces   Contacto   Español   Galego  
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Inicio * Asistencia técnica a empresas * Lexislación

 
Imprimir » Lexislación Real Decreto-lei 3/2012, de 10 de febreiro, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral. [Documento]

 Resolución de 28 de febreiro de 2011, da Tesorería Xeral da Seguridade Social, pola que se determinan as condicións de prestación dun servizo de apoio para facilitar o cumprimento de obrigas en materia de cotización á Seguridade Social. [Documento]

 Real Decreto-lei 3/2011, de 18 de febreiro, de medidas urxentes para a mellora do emprego e a reforma das políticas activas de emprego. [Documento]

 Real Decreto-lei 1/2011, de 11 de febreiro, de medidas urxentes para promover a transición ao emprego estable e a recualificación profesional das personas desempregadas. [Documento]

 Orde do Ministerio de Xustiza (JUS/3185/2010), de 9 de decembro, pola que se aproban os Estatutos tipo das sociedades de responsabilidade limitada. [Documento]

 Real Decreto 1363/2010, de 29 de outubro polo que se regulan supostos de notificacións e comunicacións administrativas obrigadas por medios electrónicos no ámbito da Axencia Estatal de Administración Tributaria. [Documento]

 Real Decreto Lei 10/2010, de 16 de xuño, de medidas urxentes para a reforma do mercado de traballo. [Documento]


Programas y servicios
Europe Direct
Antenas Locais
Bases de datos de empresas

Журнал о бизнесе Avd. de La Habana 30-bis 32003 Ourense Teléfono: 988233116 Fax: 988233088 Mapa Web    Protección de Datos