Cámara Ourense *
 INICIO    A CÁMARA    TABOLEIRO DE ANUNCIOS    OFICINA DE PRENSA   SERVIZOS   DIRECTORIO   Enlaces   Contacto   Español   Galego  
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Inicio * Comercio Interior * Productos


Imprimir » Tarxeta Cámara
 

A tarxeta Visa Cámara Ourense é un instrumento pensado para o seu uso como medio de pago nos pequenos establecementos comerciais e en todo tipo de negocios.

Por iniciativa da Cámara e co apoio de Caixa Galicia, e
sta tarxeta xurde para dar resposta á necesidade do pequeno e mediano comercio de contar cun soporte de pago que teña unhas favorables condicións de desconto. Así, entre o 1,90% e o 1,10% é interesante para o profesional que ofrece servizo e atención os seus clientes con custes asumibles.

A os usuarios permítelles escoller a modalidade de pago que mellor se adapta as súas necesidades:

1. Pago ao contado: (sen intereses) cargarase na conta o día 15 do mes seguinte.

2. Pago en tres meses sen intereses: (excepto os importes de servizos especiais como parkings, peaxes de autopista, servizo de tráfico telefónico, gasto en farmacia, alimentación ou as disposicións de efectivo en caixeiros). O importe das compras efectuadas en comercios nun mes dividiranse en tres partes iguais, que se cargarán os días 15 dos 3 meses seguintes.

3. Pago aprazado: o usuario pode aboar os importes adebedados en tantos prazos como precise, nunha porcentaxe ou cota fixa. A forma de pago en cota fixa que ofrece a tarxeta Visa Cámara permite ao titular pagar un importe fixo mensual, que decide o propio usuario e que lle permite unha mellor organización dos seus gastos, ao saber sempre canto pagará ao mes.

Os comerciantes poderán acceder a unha taxa de desconto preferente, sempre que a entidade adquirinte sexa Caixa Galicia, cada vez que os seus clientes realicen unha compra nos seus establecementos coa tarxeta.


Programas y servicios
Bases de datos de empresas
Antenas Locais
Redes Sociales

Avd. de La Habana 30-bis 32003 Ourense Teléfono: 988233116 Fax: 988233088
Mapa Web    Protección de Datos